Hướng dẫn truyền tải hình ảnh trực tiếp từ điện thoại Android lên Android TV BOX

Lưu ý :

  • Điện thoại và Android TV Box cùng phải dùng chung 1 mạng Wifi.
  • Hệ điều hành điện thoại của bạn phải từ Android 4.2 trở lên.

Trân trọng cảm ơn !