Vlchannel | Mở hộp Himedia Q10 Pro: Đắt sắt ra miếng