Nguyên nhân Android TV Box bị nóng và cách khắc phục